Denklik Başvuru Sonuçları


3289 sayılı SGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Federasyon Başkanlığımızca hazırlanan ve 15/8/2017 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Motosiklet Federasyonu Temel, Güvenli, İleri ve Sportif Sürüş Yetiştirme Programları Talimatı” gereği;
Talimatın 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde; Federasyon tarafından tanınmış yurt dışındaki eğitim kurumlarından teorik ve pratik eğitmen A, B ve C belgelerine karşılık gelen belgelere sahip olup bu belgelerin Eğitim Kurulunca denkliğine onay verilenlere Eğitmen A, B ve C lisanslarının verilebileceği, hüküm altına alınmıştır. 
Bu kapsamda; Federasyon Başkanlığımıza denklik amacıyla sunulan yabancı kuruluşlar tarafından veya bu kuruluşların yerli ortakları ile ortaklık çerçevesinde veya yerli kuruluşlar tarafından verilen eğitmen sertifikaları Eğitim Kurulu tarafından incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır: 
TMF Eğitim Kurulumuza, her sınıftan Eğitmenlik Lisans denkliği için 80 kişi 12 farklı kuruluştan alınmış toplam 194 adet sertifika sunmuştur.
-Sunulan 194 sertifikadan 128 adedinin sertifika sahiplerinin: 
-Yaş,
-Ehliyet süresi
-En az lise eğitimi şartlarını yerine getirememeleri, 
-Sertifikayı veren kuruluşun tüzel kişiliği olmaması, 
-Sertifikayı veren kuruluşun belgelerin kurum içi belge olduğunu beyan etmeleri,
-Sunulan sertifikaların eğitmen sertifikası değil de kişisel eğitim sertifikası veya seminer katılım belgesi olması itibariyle, 
denkliklerinin yapılması mümkün olmamıştır.


Şartları yerine getirmeleri durumunda denkliği yapılabilir durumda geriye kalan 37 kişi tarafından sunulmuş 66 eğitmen sertifikası değerlendirmeye alınmıştır.
Sonuç olarak, hali hazırda kalifiye olan 66 eğitmen sertifikasından adları aşağıda belirtilen 8 kişinin sunduğu 22 sertifika için akreditasyon şartlarının yerine getirildiği görülmüştür. Bu kişilerin TMF Talimatı ilgili sınıf denkliği detaylı incelemeden sonra kendilerine bildirilecek ve kısa bir süre içerisinde bildirilecek yer ve tarihte TMF tarafından düzenlenecek seminere davet edilecektir.
Yurt içi ve yurt dışı yaptığımız yazışma sonuçlarına göre tarafımıza ulaşan bilgi ve belgeler doğrultusunda listelerde güncellemeler devam etmektedir.


1. Hakan Akkol
2. İlker İyicik
3. Metehan Yılmaz
4. Mustafa Hepekiz
5. Nihat Taşkın
6. Ömer Faruk Topkar
7. Selim Ergeçer
8. Tayfun Gülhan

9. Refik Can Eroskay

Aşağıda adları yazılı 29 kişinin sunduğu 44 eğitmen sertifikası denklik başvurusuna istinaden, kısa bir süre içerisinde meteorolojik şartların da uygun olduğu yer ve tarihte TMF tarafından düzenlenecek seminere katılmaları ve yapılacak olan teorik ve pratik yeterlilik testini geçmeleri durumunda lisansları kendilerine takdim edilebilecektir.

1. Ahmet Olcay Ergin
2. Alaattin Ozan Irızalp
3. Aykın Zafer Odabaşı
4. Bahadır Tuncay
5. Burak Galip Akkurt
6. Caner Atagün
7. Cem Akkurt
8. Erkan Demirel 
9. Ersan Özyurt
10. Eser Kara
11. Fulya Akçay
12. Gökçe Koray Küden
13. Gökhan Günege
14. Güvenç Diner
15. Hasan Erkan Anlar
16. İshak Can
17. Levent Kulaçoğlu
18. Mehmet Özbağçıvan
19. Mesut Doğan
20. Muhittin Öztürk
21. Namuk Kutlu
22. Rahmi Barutçu
23. Sadettin Tuğrul Sözeri
24. Sedat Güven
25. Sertan Karamollaoğlu
26. Süleyman Baş
27. Şükrü Şimşek
28. Yasin Coşkun
29. Zafer Akçay

Talimat şartlarını yerine getiremeyen başvuru sahiplerine sundukları tüm sertifikaları ile ilgili e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Haberler