HAKEM OLABİLME ŞARTLARI


a) T.C vatandaşı olmak.
b) 18 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmamak.
d) Hakem olmaya mani bir vücut engeli bulunmamak.
e) Düzenlenen giriş kurslarına katılmak, istenen sicil evraklarını temin etmek ve (düzenlenmesi halinde) giriş sınavında başarılı olmak.
f) Merkez Hakem Kurulunca bir defada altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışlardan men cezası almamış olmak.
g) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
h) Faal sporcu, takım yöneticisi veya servis görevlisi olmamak.
j) İl Hakem Kurulunun olumlu görüşünün alınmış olması.
ı) Federasyon karşıtı faaliyetlerde bulunmamış olmak