TMF logo kullanım kılavuzu, TMF kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, TMF logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. TMF kurumsal kimlik kılavuzunun kısaltılmış hali olan bu kitapçık, görsel malzemelerde logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol göstermek için hazırlanmıştır. Kitapçıkta yer almayan sorularınız için TMF Kurumsal İletişim Ofisi ile iletişim kurabilirsiniz.

Kitapçığın temel amacı; amblem, logotayp ve logo gibi temel unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların inisiyatif kullanarak üretilmesinin engellenmesidir.