TMF Olağan Genel Kurulu Ankara'da Yapılacak

TMF Olağan Genel Kurulu Ankara'da Yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) 2021 Olağan Genel Kurulu 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9/3-a maddesi ve 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsünün 20/1-a maddesi uyarınca; Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 16/9/2021 tarihli ve 12 sayılı kararı ile; Türkiye Motosiklet Federasyonu olağan genel kurulunun 30 Ekim 2021 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00’da Turan Güneş Bulvarı No:19, Çankaya/Ankara adresinde bulunan City Otel Ankara’da yapılması, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katı üyenin katılımı ile 31 Ekim 2021 günü aynı yer ve saatte yapılması  ve  olağan  genel  kurul  gündeminin  aşağıdaki  şekilde  belirlenmesi, kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Üyelerine Duyurulur.

Türkiye Motosiklet Federasyonu

 

GÜNDEM

1-Genel kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,

2-Toplantının açılışı,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

5-Gündemin okunması ve oylanması,

6-Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

7-Faaliyet  Raporu  ve  mali  raporun  okunması,  görüşülmesi  ve  yönetim  kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

8-Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

9-Başkan adaylarının konuşmaları,

10-Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,

11-2022 ve 2023bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12-Bütçe harcama kalemleri  arasında  gerektiğinde değişiklik  yapılması  konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Uluslararası   federasyonlara   karşı   mali   taahhütlerde   bulunmak   için   yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15-Türkiye   Motosiklet   Federasyonu   Ana   Statüsünde   yapılması   düşünülen değişikliklerin ve bu değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına ilişkin işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

16-Dilek ve öneriler.


Bu sayfa 2505 kez okundu